Tag Archives: lỗi sai sổ đỏ

Lỗi sai chữ trên sổ đỏ có công chứng sang tên được hay không?

Khi sang tên sổ khi lấy sổ tại Văn phòng đăng ký đất đai xong thì cứ yên tâm nội dung mọi thứ đều đúng. Nhưng đến khi sang tên mua bán văn phòng công chứng yêu cầu sửa sổ sau đó mới được công chứng. Những lỗi sai lưu ý khi lấy sổ tại […]