Lỗi sai chữ trên sổ đỏ có công chứng sang tên được hay không?

5/5 - (2 bình chọn)

Khi sang tên sổ khi lấy sổ tại Văn phòng đăng ký đất đai xong thì cứ yên tâm nội dung mọi thứ đều đúng. Nhưng đến khi sang tên mua bán văn phòng công chứng yêu cầu sửa sổ sau đó mới được công chứng.

Những lỗi sai lưu ý khi lấy sổ tại Văn phòng đăng ký đất đai

  • Họ và tên
  • Số căn cước công dân
  • Căn cước công dân CCCD hay Chứng minh nhân dân CMND , sổ dưới đây ta để ý lỗi chứ CCCD, nếu đúng sẽ là CNMD ( vì nó là có 9 số )
  • Địa chỉ thường trú: Mình đã từng gặp sổ sai khi ghi hộ khẩu thường trú là: tỉnh Hà Nội -> Đúng phải là Thành phố Hà Nội. Nhiều khi cứ kệ nó nhưng mà sau bạn sẽ phiền phức về lỗi sai đó và mất chi phí để đính chính lại

 

Xử lý khi gặp lỗi sai ở sổ đỏ sau khi nhận sổ

Tại Văn phòng đăng ký đất đai phải kiểm tra kỹ chuẩn từng thông tin sau khi nhận sổ chuẩn từng chữ một, nếu sai thì yêu cầu cán bộ xử lý lỗi sai đó in đính chính lại để tránh đi lại nhiều lần và mất chi phí sau này.