Quy hoạch dự án khu dân cư nông thôn tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn

5/5 - (3 bình chọn)

Ngày 28/11/2023, UBND huyện Sóc Sơn ban hành Quyết định số 8240/QĐ – về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 dự án:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Nội dung gồm:

1. Tên đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Địa điểm: xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

2. Vị trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu quy hoạch

a) Vị trí: Thuộc địa phận thôn Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

b) Phạm vi, ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp với tuyến đường Quốc lộ 2;

+ Phía Nam: giáp với khu dân cư thôn Thạch Lỗi;

+ Phía Đông: giáp với khu đất nông nghiệp;

+ Phía Tây: giáp với khu dân cư thôn Thạch Lỗi.

c) Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch:

– Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 11.084m2 (≈ 1,11 ha);

– Diện tích nghiên cứu lập dự án khoảng: 6.637 m2 (≈ 0,67 ha);

– Quy mô dân số khoảng: 132 người.

3. Mục tiêu

– Cụ thể hóa các đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10.000; Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Xuân đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.

– Khai thác hiệu quả quỹ đất, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn. Làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đất đai, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và lập dự án đầu tư xây dựng để đấu giá quyền sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển về đất ở của nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách.

4. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch

a) Tính chất: Hình thành điểm dân cư mới tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân được xây dựng hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ với các khu dân cư hiện trạng trong khu vực.

b) Chức năng: Bao gồm các chức năng: đất ở mới, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật và đất đường giao thông.

5. Nội dung đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng

a. Quy hoạch sử dụng đất

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch được giới hạn bởi các mốc từ 1 đến 8 về 1, có tổng diện tích khoảng 11.084m2. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và các nguyên tắc thiết kế, khu đất được chia thành các ô chức năng và đường giao thông, các chỉ tiêu tính toán quy hoạch kiến trúc được xác định đến từng lô đất chức năng quy hoạch, cụ thể như sau:

– Đất cây xanh có diện tích khoảng: 659m2 (cây xanh, vườn hoa, kết hợp bãi đỗ xe…) có ký hiệu: CX.

– Đất ở mới có diện tích khoảng: 3.680m2 gồm 03 lô đất có ký hiệu: OM-01, OM-02, OM-03.

– Đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích khoảng: 111m2 (trạm biến áp, trạm xử lý nước thải,…) có ký hiệu: HTKT.

– Đất đường giao thông: Tổng diện tích khoảng 6.634m2, bao gồm đường nội bộ, đường đi bộ (mặt cắt ngang B = 4-15m).