Cách tính diện tích sổ đỏ bạn có biết?

5/5 - (1 bình chọn)

Nếu thửa đất sổ đỏ mà vuông văn hoặc hình chữ nhật thì rất đơn giản chúng ta chỉ lấy chiều dài nhân chiều rộng là ra. Nhưng đất thực thế không phải hình dễ tính như vậy.

Cách tính diện tích sổ hình tứ giác

Giả sử bạn có thửa đất hình tứ giác với các cạnh a, b, c và d. Đầu tiên, tính nửa chu vi của tứ giác bằng cách thêm các cạnh lại và chia đôi:

p = (a + b + c + d) / 2

Sau đó, tính diện tích S bằng công thức Heron: S = √((p – a)(p – b)(p – c)(p – d))

Giờ chúng ta tính thử một thửa đất xem chuẩn không nhé

a b c d
3,4 14,67 3,4 15
p=(a+b+c+d)/2 18,25
((p – a)(p – b)(p – c)(p – d)) 2542,095
S 50,41919

File bảng tính sẵn chỉ nhập vào ô vàng

Tính diện tích sổ

Tương tự ta có thể tính được diện tích các đa giác khác.