Tag Archives: quy hoạch hà nội

Hà Nội lấy ý kiến Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 246/KH-UBND về việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội (cơ quan lập Quy hoạch Thủ […]