Hà Nội lấy ý kiến Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

5/5 - (3 bình chọn)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 246/KH-UBND về việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội (cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô), thành phần hồ sơ lấy ý kiến dự thảo sẽ gồm báo cáo Quy hoạch Thủ đô, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Thủ đô, hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch theo quy định.

Đáng chú ý, việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô như Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các sở, ban ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, việc xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội cũng sẽ có trách nhiệm gửi hồ sơ, theo dõi, đôn đốc bộ phận trực thuộc các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung phương án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Tại kế hoạch số 246/KH-UBND, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành thành phố chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Viện, đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu các nội dung. Từ đó đề xuất tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành, lĩnh vực, địa bàn theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo việc lấy ý kiến về Quy hoạch Thủ đô đến UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn. Riêng UBND cấp xã sẽ có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch đến cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan.

UBND TP Hà Nội hướng dẫn, cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân có thể góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô.

Theo kế hoạch, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội sẽ gửi hồ sơ tới các đơn vị có liên quan trong tháng 10.2023. Thời gian tiếp nhận các góp ý của các đơn vị có liên quan trong tháng 11.2023, thời gian tiếp thu, hoàn thiện nội dung quy hoạch trong tháng 11.2023.

Theo: https://laodong.vn/