Tag Archives: Quy hoạch Sơn Tây

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000.   Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà […]