Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000.

 

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030 được UBND Thành phố phê duyệt và quy định của pháp luật về quy hoạch chung xây dựng; thống nhất đồng bộ với nghiên cứu Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ.
Đồng thời, phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng, kiến trúc cảnh quan. Khai thác các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, lịch sử truyền thống và nguồn lực con người của thị xã Sơn Tây cho việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và hoạt động xây dựng đô thị nói riêng. Chuyển đổi các công trình có chức năng sử dụng đất kém hiệu quả để phát huy giá trị đất và cải tạo chỉnh trang cảnh quan.
Tổng diện tích đất trong phạm vi lập quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn khoảng 296,78 ha, quy mô dân số theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 18.650 người. Trong đó được chia thành 03 ô quy hoạch là một phần trong phân bổ tính toán cơ cấu quy hoạch của các khu quy hoạch K2, K4, K16 thuộc Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.
UBND Thành phố giao UBND thị xã Sơn Tây chủ trì, phối hợp với UBND phường Viên Sơn tổ chức công bố công khai nội dung đồ án quy hoạch được duyệt cho các tổ chức, cơ quan liên quan và nhân dân được biết, thực hiện.