Tag Archives: kế hoạch sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 2030

Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Đã công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Theo phản ánh của ông Đoàn Văn Hưng, TP. Hà Nội đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm. Căn cứ Luật Đất đai 2013, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện việc công bố, công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng […]