Tag Archives: kiểm tra quy hoạch an thắng

Đất đấu giá An Thắng, Biên Giang có dính quy hoạch không?

Đất đấu giá An Thắng, Biên Giang có dính quy hoạch không? Có mảnh đất lô góc đấu giá An Thắng, Biên Giang rất đẹp, đường hiện tại đang rất rộng ô tô vào thoải mái. Kiểm tra quy hoạch đất đấu giá An Thắng, Biên Giang Sau khi Quy hoạch Hà Nội check quy […]