Hà Nội: Kiến nghị di dời hơn 300 hộ dân, cắm mốc giới hành lang đê sông Đáy

Đánh giá bài viết
Người dân phường Đồng Mai kiến nghị cơ quan chức năng sớm thực hiện cắm mốc giới hành lang thoát lũ sông Đáy và thực hiện di dời hơn 300 hộ dân để sớm ổn định cuộc sống.