Thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến Vành đai 4 đi qua quận Hà Đông

Đánh giá bài viết

​UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Kiểm tra quy hoạch Hà Nội vành đai 4 đi qua

Về vị trí và hướng tuyến đường: điểm đầu giao với Quốc lộ 6, điểm cuối giao với quốc lộ 1A. Chiều dài tuyến đường khoảng 15km. Hướng tuyến: xác định trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng các huyện Thanh Oai. Thường Tín và Quy hoạch các phân khu đô thị GS, GS(A), S4, S5 được duyệt.

Cấp hạng: đường cao tốc với thành phần cao tốc ở giữa và đường song hành (đường đô thị) hai bên.

Quy mô mặt cắt ngang đường: Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 120m bao gồm: thành phần đường cao tốc 06 làn xe, đường song hành (đường đô thị) hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho tuyến đường sắt quốc gia vành đai. Thành phần mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyên.

Dọc theo đoạn tuyến đường vành đai 4 từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A sẽ xây dựng 06 nút giao khác mức (bao gồm 02 nút giao liên thông với quốc lộ 6, đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên và 04 nút giao trực thông với các tuyến quốc lộ 21B, đường Hà Nội – Xuân Mai, trục kinh tế phía Nam, đường sắt quốc gia Bắc Nam và quốc lộ 1A). Trong đó, nút giao liên thông với quốc lộ 6 sẽ được triển khai đầu tư xây dựng ngay cùng với đường vành đai 4 (các nút giao còn lại sẽ triển khai thực hiện theo dự án riêng) được xác định chính thức chỉ giới đường đỏ tại hồ sơ này. Trong quá trình triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư, nếu có rà soát, chỉnh sửa thiết kế chi tiết nút giao cần nghiên cứu thực hiện trong phạm vi chỉ giới đường đỏ nút đã được phê duyệt.

Đối với các nút giao khác mức còn lại (chưa xây dựng theo dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4) chỉ xác định sơ bộ hình thức nút và sẽ được nghiên cứu bở sung chính xác theo quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư được duyệt.

Đối với các đường ngang khác giao cắt với đường vành đai 4, chỉ tổ chức đấu nối vào đường song hành (đường đô thị). Cụ thể sẽ được nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc dự án đầu tư tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ giới đường đỏ: Được xác định trên cơ sở tìm đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước, kết hợp với nội suy và các điều kiện khống chế cụ thể được xác định chi tiết trên bản vẽ.

Quá trình triển khai lập Bảo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cần tiếp tục rà soát chi giới đường đó, một giao trong dự án đầu tư Trong trường hợp có sự thay đổi, vì chính, cho phép cập nhật chi giỏi đường đờ điều chỉnh tuyển đường vào Bảo của nghiên cứu khi thi Dự án đầu tư để trình duyệt và cập nhật vào các hồ sơ bản vẽ khác có liên quan.

Việc xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường cũng nhằm tạo cơ sở phục vụ các công tác chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng tuyến vành đai 4 đường trình cấp thẩm quyền phê duyệt, cắm mốc giới thu hồi đất.

UBND Thành phố giao Giao Viện Quy hoạch xây dựng tổ chức công bố công khai chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt và bản giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho UBND quận Hà Đông, UBND các huyện Thanh Oai, Thường Tín, các đơn vị liên quan để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện. Giao UBND quận Hà Đông, UBND các huyện Thanh Oai, Thường Tín: quản lý đất đai, trật tự xây dựng hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ được duyệt. Việc cắm mốc giới tuyến đường sẽ được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn tuyến trên địa phận thành phố Hà Nội để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới và do chủ đầu tư được giao dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổ chức triển khai thực hiện.