Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (phần 2)

Đánh giá bài viết

4. Đường đi qua PGD Chúc Sơn – CN Hà Đông – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)

Đường đi qua phòng giao dịch Chúc Sơn – CN Hà Đông – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) về phía nam sẽ mở tại địa bàn thị trấn có chiều dài khoảng 500 m.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

  Sơ đồ tuyến đường  có thể  mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường đi qua hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn

Đường đi qua hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn cũng sẽ được mở với chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường đi men theo địa giới phía tây nam thôn Giáp Ngọ.

Đường  có thể  mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

Sơ đồ tuyến đường  có thể  mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường đi qua bến xe tĩnh

Đường đi qua bến xe tĩnh về phía nam có chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường nối khu vực chợ Chúc Sơn với đường Bắc Sơn.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn. (Nguồn ảnh: Google).