Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (phần 1)

Đánh giá bài viết

1. Đường chạy qua thôn Tràng An

Đường chạy qua thôn Tràng An về phía tây, sẽ mở trên địa bàn thị trấn có chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Km 19, Quốc lộ 6 và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 6.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường sẽ mở số 1

Đường song song với đường sẽ mở số 1 có chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực chung cư Lộc Ninh Singashine, và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 6.

Đường  có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

  Sơ đồ tuyến đường  có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn.

3. Đường đi qua thôn Giáp Ngọ

Đường đi qua thôn Giáp Ngọ có chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Phú Mỹ và nối tới khu vực Trường Trung cấp Cầu đường & Dạy nghề Binh Đoàn 12.

Đường  có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chúc Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

Xem thêm: Check quy hoạch Chúc Sơn

Check quy hoạch Biên Giang