Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch ô A.1-NO8 phân khu H1-4

5/5 - (1 bình chọn)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu A.1/NO8, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

-> Kiểm tra quy hoạch Hà Nội

Theo đó, ô đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 có quy mô 0,027ha, giới hạn phía Nam giáp phố Trần Nhân Tông, phía Bắc và phía Đông giáp Trụ sở Bộ Công an tại số 30 phố Trần Bình Trọng và số 58 phố Trần Trần Tông, phía Tây giáp khu đất khách sạn Nikko và khu dân cư phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Hiện trạng khu đất bao gồm 6 hộ gia đình đang quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc khu dân cư phưởng Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Theo đó, ô đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 có quy mô 0,027ha, giới hạn phía Nam giáp phố Trần Nhân Tông, phía Bắc và phía Đông giáp Trụ sở Bộ Công an tại số 30 phố Trần Bình Trọng và số 58 phố Trần Trần Tông, phía Tây giáp khu đất khách sạn Nikko và khu dân cư phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Hiện trạng khu đất bao gồm 6 hộ gia đình đang quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc khu dân cư phưởng Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Theo Quy hoạch phân khu đô thị H1-4, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, ô quy hoạch ký hiệu A.1/NO8 (diện tích khoảng 0,05ha) được xác định chức năng là đất nhóm ở hiện có (cải tạo, chỉnh trang); ô quy hoạch ký hiệu A.1/QP4 (diện tích khoảng 0,53ha) được xác định chức năng là đất quốc phòng, an ninh.

Nay để xuất điều chỉnh một phần chức năng sử dụng đất (diện tích khoảng 0,027ha) tại ô quy hoạch ký hiệu A.1/NO8 từ đất nhóm ở hiện có (cải tạo, chỉnh trang) sang chức năng đất quốc phòng, an ninh (để phục vụ đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Bộ Công an tại số 30 phố Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng).

Theo đó, tại ở quy hoạch ký hiệu A.1/NO8, diện tích đất nhóm ở hiện có (cải tạo, chỉnh trang) giảm từ 0.05ha xuống 0,023ha, đất quốc phòng, an ninh 0,530ha lên 0,557ha.

Các nội dung khác về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các chức năng sử dụng đất nêu trên cơ bản giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị H14, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt.