Quy hoạch 1/500 Thạch Bàn Lakeside

Đánh giá bài viết

 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4022/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CT, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội

Khu đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 9.456m2, phía Tây Bắc giáp đường Thạch Bàn, phía Tây Nam giáp đường hiện có, các phía còn lại giáp các ô đất có chức năng công cộng TP và đất ở thấp tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Theo UBND TP, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2.000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt; chủ trương điều chỉnh chức năng từ nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng đã được UBND TP chấp thuận.

Đối với nội dung quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, Quyết định nêu rõ:  Theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 7/5/2018, ô đất CT có quy mô khoảng 9.456m2 được xác định chức năng sử dụng đất nhóm nhà ở cao tầng với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: Diện tích xây dựng 5.201m2, mật độ xây dựng 55%, hệ số sử dụng đất 10,3 lần, tầng cao 25 tầng, quy mô dân số 2.455 người.