Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường rộng 20,5 m xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

5/5 - (2 bình chọn)

UBND TP Hà Nội mới có quyết định Quyết định số 6562/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường phía Tây Bắc thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

Vị trí tuyến đường: thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. – Hướng tuyến đường: phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000 được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012.

Điểm đầu tuyến giao với tuyến đường quy hoạch; Điểm cuối tuyến giao với tuyến đường liên xã Vĩnh Quỳnh – Đại Áng (chiều dài tuyến khoảng 2,57km. Cấp hạng tuyến đường: Đường khu vực.

Quy mô mặt cắt ngang đường: Được chia làm 2 đoạn như sau: Đoạn 1 có quy mô mặt cắt ngang điển hình B= 17,5m, thành phần mặt cắt ngang gồm: lòng đường xe chạy rộng 7,5m (2 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x5m. Đoạn 2 (từ điểm 11 đến điểm 13): Quy mô mặt cắt ngang điển hình B= 20,5m, thành phần mặt cắt ngang gồm: lòng đường xe chạy rộng 10,5m (3 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x5m

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc: xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường phía Tây Bắc thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh phù hợp với nội dung Quyết định này.

UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND TP phê duyệt cho UBND xã Vĩnh Quỳnh để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới;

UBND huyện Thanh Trì, UBND xã Vĩnh Quỳnh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, trật tự xây dựng các công trình dọc hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.