5/5 - (1 bình chọn)

Kiểm tra quy hoạch xã Xuân Nộn – Huyện Đông Anh

Check quy hoạch xã Xuân Nộn – Huyện Đông Anh

Bản đồ quy hoạch file autocad xã Xuân Nộn – Huyện Đông Anh

Bản đồ quy hoạch xây dựng xã Xuân Nội – Huyện Đông Anh file autocad .dwg

Bản đồ địa chính xã Xuân Nộn – Huyện Đông Anh

Bản đồ địa chính + bản đồ quy hoạch cho ra kết quả check quy hoạch xem đất bị cắt mất bao nhiêu còn bao nhiêu

Mảnh này thì mở đường rộng 10m, cắt vào nhà một ít đất, phía sau thì làm hồ nước nên cũng bị cắt mất đất.

Khi chúng tôi tiến hành đo thì thửa đất chỉ còn lại 737.47m2, đất bị lấy mất 774.53m2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Xuân Nộn – Huyện Đông Anh

Dịch vụ kiểm tra quy hoạch xã Xuân Nộn – Huyện Đông Anh, quý khách vui lòng gửi vị trí và ảnh sổ qua zalo. Chúng tôi tiến hành kiểm tra quy hoạch và gửi lại kết quả sau 10p.