Kiểm tra quy hoạch xã Vĩnh Ngọc- huyện Đông Anh

5/5 - (2 bình chọn)

Kiểm tra quy hoạch xã Vĩnh Ngọc- huyện Đông Anh. Kiểm tra quy hoạch phân khu N8 tỷ lệ 1/5000

Bản đồ địa chính xã Vĩnh Ngọc – Huyện Đông Anh

Bản đồ quy hoạch địa chính + Bản đồ quy hoạch xây dựng phân khu N8 huyện Đông Anh

Bản đồ quy hoạch địa chính + Bản đồ quy hoạch xây dựng phân khu N8 huyện Đông Anh

Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất N8