Đánh giá bài viết

Dịch vụ kiểm tra quy hoạch phường Mỹ Đình 2- Quận Nam Từ Liêm

Check quy hoạch phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm từng thửa đất

Bản đồ quy hoạch xây dựng phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm

 

Bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Mỹ Đình 2 năm 2030