Kiểm tra quy hoạch Phụng Châu – Chương Mỹ

Kiểm tra quy hoạch Phụng Châu – Chương Mỹ Phụng Châu là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã có diện tích 7.12 km², dân số năm 2018 là 11.523 người,[2] mật độ dân số đạt 1.668 người/km². Xã nằm ở phía Đông Bắc Chương Mỹ: Phía Đông Nam … Đọc tiếp Kiểm tra quy hoạch Phụng Châu – Chương Mỹ