Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?

5/5 - (2 bình chọn)

Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?

Giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp khi thửa đất có thể xảy ra quy hoạch trong tương lai. Giấy phép xây dựng có thời hạn do Ủy ban nhân dân cấp Quận cấp

Công trình xây dựng được tồn tại: Tới khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch chủ nhà phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá đỡ sẽ bị cưỡng chế và chủ nhà phải chịu mọi chi phí phá dỡ công trình. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định áp dụng hiện hành. Công trình xây dựng theo giấy phép xây dụng có thời hạn thì không được bồi thường.

Đất chưa có quyết định thu hồi đất vẫn xin được giấy phép cải tạo , sửa chữa, xây nhà theo giấy phép xây dựng có thời hạn. Và vẫn chuyển nhượng mua bán được.