14 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 huyện Mê Linh

5/5 - (1 bình chọn)

14 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 huyện Mê Linh

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Mê Linh phê duyệt các đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 các xã: Thanh Lâm, Tráng Việt, Thạch Đà, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tự Lập, Tiền Phong, Đại Thịnh, Vạn Yên, Hoàng Kim, Văn Khê, Chu Phan, Liên Mạc.

Đồ án được phê duyệt nhằm mục tiêu:

– Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014, Quy hoạch chung xây dựng các xã đã được UBND huyện Mê Linh phê duyệt và cập nhật các định hướng phát triển trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay

– Khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có để hình thành trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của xã và khu vực.

– Khớp nối hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các dự án đã và đang triển khai và tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa khu vực thôn xóm hiện hữu với các khu vực xây dựng mới.

  1. Số 8729/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

2. Số 8731/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng xã Tráng Việt, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

3. Số 8732/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Thạch Đà, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

Số 8733/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Thạch Đà, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

4. Số 8727/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

5. Số 8730/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

6. Số 8723/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Tự Lập, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

7. Số 8725/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Tiền Phong, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

8. Số 8728/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

9. Số 8724/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Vạn Yên, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

10. Số 8726/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

11. Số 8736/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Văn Khê, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

12. Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Chu Phan, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

13. Số 8734/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Liên Mạc, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

14. Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Tam Đồng, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500

15. Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Mê Linh, huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500